Nieuws

Mogelijkheid tot stamceldonatie in Origine

(juli 2012)

Op initiatief van een van onze kraamverzorgenden is er eerder dit jaar een overeenkomst aangegaan met Sanquin Bloedbank om in Geboortecentrum Origine de mogelijkheid tot stamceldonatie uit navelstrengbloed te bieden.

Hiervoor hebben een groot aantal aangesloten verloskundigen een speciale training gevolgd om de benodigde handelingen te mogen uitvoeren. Hiermee treedt Geboortecentrum Origine op als afnamecentrum voor Sanquin Navelstrengbloedbank, die hier wereldwijd patiënten mee kan helpen bij hun genezing.

Navelstrengbloed bevat veel stamcellen waarmee o.a. kinderen met ernstige bloedziekten, zoals leukemie, een kans krijgen op genezing. De Sanquin Navelstrengbloedbank werkt zonder winstoogmerk. Doneren doe je voor elkaar; voor een ander, maar een ander ook voor jou als jij het nodig hebt.

Tijdens de zwangerschap bespreekt de verloskundige de mogelijkheid voor stamceldonatie. Als de zwangere dit wil en ook geschikt bevonden is, wordt er een vragenlijst en een toestemmingsverklaring ingevuld en ondertekend.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, kijk dan op de website van Sanquin.

1 jaar Origine

(juli 2011)

Precies een jaar geleden werd in het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk het geboortecentrum Origine geopend. Op 1 juli 2011 vindt een feestelijke receptie plaats om de goede resultaten van 1 jaar Origine te vieren. In dit jaar zijn er maar liefst 413 baby’s geboren. Diverse cliënten maakten gebruik van de mogelijkheid van een onderwaterbevalling en ook na een medische bevalling kozen veel moeders alsnog voor een verblijf in Origine en zouden ook een volgende keer weer voor Origine kiezen.

Goede resultaten

Destijds bij de opening waren er al veel aanmeldingen van zwangeren die graag in een huiselijke omgeving, met de eigen verloskundige wilden bevallen. Met bovendien de zekerheid dat als er tijdens de bevalling specialistische zorg in de tweede lijn nodig is, de gynaecoloog en de kinderarts een deur verderop zitten.

Als we na 1 jaar Origine de balans opmaken kan geconcludeerd worden dat de verwachtingen van destijds meer dan waargemaakt zijn.

Zo werden er in dit eerste jaar 30% meer verzorgingen gerealiseerd dan verwacht, meer dan 400 baby’s zijn er inmiddels geboren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de klanttevredenheid hoog is, vele jonge ouders geven aan een volgende keer weer voor Origine te kiezen. Ook verloopt de samenwerking en communicatie tussen de eerste en tweede lijn goed. Hierdoor wordt de gewenste verdergaande integratie van de verloskundige zorg bewerkstelligd. Dat minder stress bij zowel de zwangere als de verloskundige een goed verloop van de bevalling bevordert, blijkt onder meer uit het feit dat er minder snel doorverwijzingen naar de tweede lijn plaatsvinden in vergelijking met thuisbevallingen.

En tenslotte ervaren de medewerkers en verloskundigen het werken in Origine als prettig, er wordt als een goed team samengewerkt in een prettige sfeer.

Het concept van ‘Origine, je geboortecentrum’ wekt dan ook regelmatig de belangstelling van buitenaf, getuige de werkbezoeken van onder meer het Ministerie van VWS, belangstellende ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorgorganisaties.

Prettig gevoel

Origine speelt in op de wens van de zwangere van nu en biedt een healing environment waar gastvrijheid vanzelfsprekend is. Dit komt een natuurlijke bevalling ten goede. Bij de eerste tekenen al, kan de zwangere bij Origine terecht. De bevalling wordt begeleid door de eigen verloskundige en een deskundige kraamverzorgende van Origine.

Origine is gevestigd binnen de deuren van het ziekenhuis waardoor verloskundigen en kraamzorg zich letterlijk onder één dak bevinden met gynaecoloog en kinderarts. Een prettig gevoel! Bovendien biedt Origine over enige maanden de mogelijkheid van pijnbestrijding met lachgas voor de barende vrouw. Deze vorm van pijnbestrijding, die tot 2008 in Breda bij bevallingen werd gebruikt, wordt nu opnieuw geïntroduceerd.

Geboortecentrum Origine is bedoeld voor vrouwen die geen medische indicatie hebben. De bevalling vindt plaats in een van de acht luxe kraamkamers, voorzien van gemakken als televisie, koelkast en radio. Een zwangere vrouw kan zich er nestelen op het moment dat de eerste weeën zich aandienen, heeft haar eigen verloskundige bij zich en kan, vanwege de bijzondere samenwerking tussen kraamzorg en verloskundigen, meteen al een beroep doen op kraamzorg.

Uniek samenwerkingsverband voor optimale geboortezorg

Er is veel te doen rondom zwangerschap en geboorte in Nederland. De media berichten over terugloop in thuisbevallingen, en vooral de babysterfte rondom de bevalling in Nederland doet veel stof opwaaien. In het in 2009 gepubliceerde rapport ‘Een goed begin: moeder en kind centraal’ geeft de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte als belangrijkste advies voor verbetering van de zorg, dat moeder en kind centraal staan en dat er goede samenwerking is tussen de verschillende zorgverleners. Geboortecentrum Origine onderstreept dit advies en vormt een uniek samenwerkingsverband tussen eerstelijns verloskundigen en kraamzorg en tweedelijns zorg in het ziekenhuis.

Welzijn en veiligheid van moeder en kind

Origine biedt optimale kwaliteit van zorg, maakt geboortezorg toegankelijk en is 24 uur per dag beschikbaar. Door nauwe samenwerking en korte lijnen tussen de zorgverleners wordt het welzijn en de veiligheid van moeder en kind gegarandeerd. Origine vormt een nieuwe geboortebeleving waarbij hun beider welbevinden centraal staat.

Na de bevalling kunnen moeder en kind nog enkele dagen in Origine verblijven. Er is dag en nacht verzorging door een professioneel team van kraamverzorgenden van Origine die zowel vader als moeder begeleiden in de zorg voor hun kindje. Uiteraard is ook het kraambezoek van harte welkom.

Goed werkgeverschap

De arbeidsmarkt in de zorg staat onder druk, wat in de toekomst alleen maar verder toeneemt. De werkdruk is hoog en vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. Zo ook binnen de kraamzorg. In een geboortecentrum kunnen kraamverzorgenden efficiënter ingezet worden en ook het werken in teamverband wordt als positief ervaren. Er wordt gewerkt volgens vaste protocollen en de medewerkers hebben een gedegen opleidingstraject gevolgd. Er is dan ook veel animo voor het werken in een geboortecentrum.

Toekomst Geboortecentrum Origine

Het geboortecentrum Origine is uniek in zijn opzet doordat kraamzorg en verloskundigen de krachten gebundeld hebben en in een aandeelhoudersconstructie samenwerken binnen een ziekenhuissetting. En dat er behalve het bevallen zelf, bovendien een mogelijkheid is voor verblijf hierna. Hiermee onderscheidt Origine zich van geboorte- en kraamhotels of bevalcentra zoals die elders te vinden zijn. Het Origine geboortecentrum in het Amphia Ziekenhuis in Breda is de eerste in rij. Origine wil in de toekomst nog meer geboortecentra openen in Zuid-Holland en Utrecht, bij voorkeur in perifere opleidingsziekenhuizen.

Geboortecentrum Origine Breda is een besloten vennootschap waarvan Careyn Kraamzorg samen met de Verloskundige Kring Breda e.o. met 13 aangesloten verloskundigenpraktijken en 6 zelfstandige verloskundigen, de aandeelhouders zijn.