Disclaimer / Privacy

Disclaimer
Geboortecentrum Origine streeft naar volledige en juiste informatie op deze website. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website niet of slechts ten dele toepasbaar is op de individuele situatie van een verzekerde. Origine kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade die hierdoor ontstaat.

Privacy

Gegevens vastleggen

Geboortecentrum Origine heeft persoonlijke gegevens van je nodig om jou zorg te kunnen bieden. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet. Je hebt het recht om te weten welke gegevens wij noteren en waarom. Gegevens worden vastgelegd als je daarvoor toestemming geeft. Bovendien worden alleen gegevens vastgelegd die nodig zijn voor de zorgverlening. Soms kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van Geboortecentrum Origine met iemand anders (je huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker alleen doen, als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Zwijgplicht

De medewerker van Geboortecentrum Origine noteert een aantal gegevens van jou en over de gesprekken die hij of zij met jou voert in een dossier. Deze medewerker, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Alleen collega’s van Geboortecentrum Origine voor wie dat vanwege hun functie nodig is mogen in je dossier kijken.

Recht op inzage

Je mag te allen tijde jouw dossier in zien. Als je vindt dat daar foutieve gegevens in vermeld staan, dan heb je het recht te vragen om deze te laten veranderen.

Anoniem

De gegevens die wij vastleggen zijn nodig om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om verantwoording af te leggen aan onze financiers over de besteding van het geld.  De gegevens worden gezamenlijk en anoniem aangeleverd. Die gegevens zijn dus niet tot personen herleidbaar.

Bewaren

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Dit gebeurt volgens wettelijke termijnen, waarna ze worden vernietigd.

Privacyreglement

In het privacyreglement zijn jouw rechten en plichten en die van Geboortecentrum Origine vastgelegd.  Deze kun je opvragen via info@geboortecentrumorigine.nl.

Cookies

Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina's die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.