Bevalling in geboortecentrum Origine

Je zorgverzekeraar vergoedt (een groot deel van) de kosten voor je bevalling. Wel betaal je een wettelijk verplichte eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer in Origine. Raadpleeg je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan of je deze eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgt.

Toch een medische bevalling in het ziekenhuis...en dan?

Ben je vanwege een medische indicatie niet bevallen in Origine maar in het Amphia Ziekenhuis, dan is het altijd mogelijk om na je ziekenhuisbevalling terug te keren naar Origine, mits dat natuurlijk verantwoord wordt gevonden door het ziekenhuis.

Let op!

Omdat voor elke bevalling in Origine kosten worden gemaakt, óók bij kortdurend gebruik van de verloskamer zónder uiteindelijke bevalling, brengt Origine het gebruik van de verloskamer altijd in rekening. Dit gebeurt dus ook wanneer je tijdens de bevalling een medische indicatie krijgt en niet bevalt in Origine maar in de verloskamer van het Amphia Ziekenhuis. Niet alle verzekeraars vergoeden in dat geval de eigen bijdrage. Het is afhankelijk van de afspraken die de zorgverzekeraar met Origine heeft gemaakt of je, in geval van een medische indicatie, deze eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer vergoed krijgt.