Nieuws

Ook in 2019 heeft Geboortecentrum Origine contracten met alle zorgverzekeraars

Goed nieuws! Ook in 2019 heeft Geboortecentrum Origine met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten gesloten.

Bevallen en verblijven in Geboortecentrum Origine wordt door elke zorgverzekeraar vergoed. Wel betaal je een eigen bijdrage.  Ben je aanvullend verzekerd? Dan krijg je de eigen bijdrage mogelijk (deels) vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar. Meer informatie over kosten en uren lees je hier. Heb je vragen? Bel 088 - 123 99 99 of mail naar info@geboortecentrumorigine.nl

Stap je in december over van zorgverzekeraar en ben je bij ons ingeschreven voor kraamzorg? Je hoeft geen wijzigingen aan ons door te geven. Wij worden geïnformeerd door de zorgverzekeraar over jouw overstap.

Geboortecentrum Origine wordt vergoed door:
Achmea, Zilveren Kruis, De Friesland Zorgverzekeraar, Avero, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, Ziezo, YouCare, VGZ, Unive, Zekur, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC Zorgverzekering, Besured, De Goudse, United Consumers, IZA Cura, Promovendum, National Academix, Aevitae, IAK, CZ, CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd, ASR, Ditzo, De Amersfoortse, Menzis, Anderzorg, Hema, Azivo, PMA, Zorg en Zekerheid, ONVZ, PNOzorg, VvAA, ENO, Salland Zorgverzekeringen, Stad Holland, Holland Zorg, Zorg Direct, Nationale Nederlanden, PZP (onderdeel van CZ).

Geboortecentrum Origine over naar Naviva Kraamzorg

Geboortecentrum Origine per 1 oktober onderdeel van Naviva Kraamzorg


Op 1 oktober aanstaande worden Geboortecentrum Origine en Careyn Kraamzorg van Naviva Kraamzorg. Als cliënt van Geboortecentrum Origine ga je automatisch over naar Naviva. Je hoeft geen actie te verrichten. Alle ruim 400 medewerkers van Careyn Kraamzorg en Geboortecentrum Origine gaan over naar Naviva Kraamzorg. Dezelfde enthousiaste collega’s bieden kersverse gezinnen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant de beste start. Geboortecentrum Origine verandert niet van naam.

Vragen? Neem gerust contact op  via (088) 123 99 99 of info@geboortecentrumorigine.nl

Integrale geboortezorg werpt eerste vruchten af

Minister Bruins onder de indruk van ontwikkelingen

 Op woensdagochtend 20 juni liet minister Bruins van Medische Zorg en Sport zich in Breda bijpraten over de stappen die zes pionierregio’s in Nederland afgelopen maanden gezet hebben op het gebied van integrale geboortezorg. De regio’s lieten zien hoe een andere inrichting van de zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind de kwaliteit van geboortezorg ten goede komt. Zij geven daarmee gehoor aan de wens van de minister om regionaal de kwaliteit van geboortezorg naar een hoger niveau te brengen. Annature geboortezorg in Breda was als koploperregio, gastvrouw voor dit bezoek.

De aanleiding voor integrale geboortezorg is het besef dat in Nederland de al goede kwaliteit van geboortezorg nog verder kan en moet verbeteren. Met als belangrijk effect het verder terugdringen van de babysterfte. Door de samenwerking tussen de 1e en 2e lijnsverloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorgorganisaties rondom zwangerschappen anders te organiseren, verbetert de kwaliteit van zorg. Zes regio’s hebben hierin nu het voortouw genomen en de eerste resultaten lijken veelbelovend. Het gaat om JijWij uit Helmond; Qocon uit Bergen op Zoom; Geboortezorg Midden  Kennemerland uit Beverwijk; Zuid aan Zee uit Dirksland; Geboortehart in Hoorn en Annature geboortezorg uit Breda.

In elke regio zijn de zorgpartners opgegaan in een nieuwe geboortezorgorganisatie. Door de zorg per regio centraal te organiseren, ontstaat een betere afstemming en een intensievere samenwerking. Hierdoor groeit ook het onderlinge vertrouwen binnen de geboortezorgorganisaties. Vertrouwen en heldere kaders geven zorgprofessionals vervolgens meer vrijheid in hun handelen. Dit maakt het gemakkelijker om maatwerk te bieden aan cliënten die daarom vragen en het werk voor de zorgverleners wordt hierdoor nog leuker.

Bij Annature in Breda betekent dit dat aanstaande ouders en hun baby zorg dichtbij huis krijgen waar het kan en goed begeleid in het ziekenhuis waar dat moet. Kleinschalig georganiseerd zodat de zwangere en haar partner altijd een vertrouwd team om zich heen heeft in deze belangrijke levensfase. Partners van Annature werken daarnaast in hetzelfde patiëntendossier en de zwangere vrouw en haar partner hebben zoveel als mogelijk vrijheid in de keuze voor een behandelaar en behandeling.

De komende periode wordt er in Breda hard gewerkt aan het inrichten van Geboortezorgpraktijken. Dit houdt in dat elke verloskundigepraktijk een vast kraamzorgteam kent. Dat heeft als groot voordeel dat de cliënt vaste aanspreekpunten heeft gedurende de gehele zwangerschap, bevalling én kraamzorg. Om te beoordelen of alle ingezette veranderingen ook aantoonbaar bijdragen aan betere zorg, krijgt ook wetenschappelijk onderzoek volop de aandacht.

Careyn Kraamzorg en Geboortecentrum Origine zijn partner van Annature. Op dinsdag 1 november 2016 is Annature geboortezorg opgericht.  Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van Amphia, kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus zijn daarmee koploper in Nederland. Annature heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby. 

Ook verscheen er een mooi artikel vandaag in de Bredase krant BN de Stem over het bezoek! Klik hier om het artikel te lezen.